Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Gästrikekustens pastorat Besöksadress: Hillevägen158, 80649 Gävle Postadress: Hillevägen 158, 80649 Gävle Telefon:+46(26)635030 E-post till Gästrikekustens pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkofullmäktige & Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och skall ha omsorg om och verka för församlingens grundläggande uppgifter: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkorådet förvaltar församlingens budget, sköter den löpande verksamheten under året och förbereder ärenden som skall behandlas av kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i församlingen och dess ledamöter väljs vid kyrkovalet vart fjärde år. För varje pastorat finns ett kyrkoråd och för varje församling ett församlingsråd som utses av kyrkofullmäktige och fungerar som församlingens styrelse.

Varje pastorat/församling har också en kyrkoherde: en präst med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.

Dessutom har varje församling en församlingsinstruktion som är ett dokument som berättar om vad församlingen är och vill vara och beskriver det område där församlingen verkar.

BIskopsvisitation i Gästrikekustens pastorat 2018

Susanne Adman, kontraktsprost Jan-Anders Jansson & biskop Ragnar Persenius Bild: Marianne Lundqvist

Den 7-8 & 11 november visiterade biskop Ragnar Persenius Gästrikekustens pastorat. Här nedan kan du läsa visitationstalet.

Biskopens visitationstal 20181111