Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Gästrikekustens pastorat Besöksadress: Hillevägen158, 80649 Gävle Postadress: Hillevägen 158, 80649 Gävle Telefon:+46(26)635030 E-post till Gästrikekustens pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkor, lokaler & kyrkogårdar

Kyrkan är inte en tummelplats för helgon, utan en verkstad för vanliga människor!

Det var inte ett helt enkelt beslut att ta, när man på 1840 talet beslöt sig för att bygga en ny och betydligt större församlingskyrka i Hamrånge. Sedan 1600 talet hade den gamla medeltidskyrkan varit för trång och eftersom den dessutom varit svår att underhålla och restaurera gav man till sist upp om att bevara den.

Hamrånge kyrka

Det var inte ett helt enkelt beslut att ta, när man på 1840 talet beslöt sig för att bygga en ny och betydligt större församlingskyrka i Hamrånge. Sedan 1600 talet hade den gamla medeltidskyrkan varit för trång och eftersom den dessutom varit svår att underhålla och restaurera gav man till sist upp om att bevara den.

Österhed är Hamrånges kyrkogård med kapell som används till gudstjänster, förrättningar, konserter och borgerliga begravningar Med utsikt över det omgivande odlingslandskapet ligger denna vackra och lugna kyrkogård. I anslutning till en allé i mitten av kyrkogården ligger det vita kapellet.

Österheds kapell

Österhed är Hamrånges kyrkogård med kapell som används till gudstjänster, förrättningar, konserter och borgerliga begravningar Med utsikt över det omgivande odlingslandskapet ligger denna vackra och lugna kyrkogård. I anslutning till en allé i mitten av kyrkogården ligger det vita kapellet.

Mitt i centrala Bergby finns lokaler för församlingens vardagliga verksamhet, Församlingshuset och Kyrkans hus. Stora salen i Församlingshuset kan lånas för dopkaffe eller minnesstund, sammanträden etc.

Bergby församlingshus

Mitt i centrala Bergby finns lokaler för församlingens vardagliga verksamhet, Församlingshuset och Kyrkans hus. Stora salen i Församlingshuset kan lånas för dopkaffe eller minnesstund, sammanträden etc.

Nu är det nyförgyllda korset på kyrktornet i Hille välsignat och invigt. Så också själva tornet! Vi glada och tacksamma över möjligheten att renovera tornet och hoppas att det ska stå till den dag då Kristus kommer åter, Gud till ära och människorna till tröst och glädje!

Tornkorset invigt

Nu är det nyförgyllda korset på kyrktornet i Hille välsignat och invigt. Så också själva tornet! Vi glada och tacksamma över möjligheten att renovera tornet och hoppas att det ska stå till den dag då Kristus kommer åter, Gud till ära och människorna till tröst och glädje!

På kyrkogården väster om Hille kyrka finns Kapellet.
Kapellet uppfördes 1924 som gravkor. Idag används det för mindre gudstjänster, begravningar-kyrkliga och borgerliga. Kapellet rymmer 10-15 personer. Vid borgerliga begravningar tas de religiösa symbolerna bort. Man har även möjlighet att ha bisättning, dvs visning av den döde, för att de anhöriga ska få ta avsked. I kapellet hänger Hilles vackra bårtäcke. Det används ofta vid begravningar i kyrkan. Bårtäcket täcker kistan och man har då inte någon blomdekoration på kistan. Bårtäcket är vävt och sytt år 1998 av Ellen Holmberg, Hille.

Kapellet

På kyrkogården väster om Hille kyrka finns Kapellet. Kapellet uppfördes 1924 som gravkor. Idag används det för mindre gudstjänster, begravningar-kyrkliga och borgerliga. Kapellet rymmer 10-15 personer. Vid borgerliga begravningar tas de religiösa symbolerna bort. Man har även möjlighet att ha bisättning, dvs visning av den döde, för att de anhöriga ska få ta avsked. I kapellet hänger Hilles vackra bårtäcke. Det används ofta vid begravningar i kyrkan. Bårtäcket täcker kistan och man har då inte någon blomdekoration på kistan. Bårtäcket är vävt och sytt år 1998 av Ellen Holmberg, Hille.

Invid Hille kyrka hittar du församlingsgården
som byggdes 1990. Den ritades av arkitekten Peter Kautzky. Församlingsgården byggdes på den plats där skolan i Hille låg. Skolan revs och man byggde gården i en stil som påminde om den gamla skolan. Här finns  församlingsexpeditionen och personalens tjänsterum. Barnverksamhet har en egen avdelning med ingång i den högra delen. Mitt i huset finns stora salen med plats för 100 personer. Där övar församlingens körer och man samlar människor till kyrkkaffe, soppluncher, musikcaféer m.m. Lokaler kan lånas för dopkaffe eller minnesstund, sammanträden etc.

Hille församlingsgård

Invid Hille kyrka hittar du församlingsgården som byggdes 1990. Den ritades av arkitekten Peter Kautzky. Församlingsgården byggdes på den plats där skolan i Hille låg. Skolan revs och man byggde gården i en stil som påminde om den gamla skolan. Här finns församlingsexpeditionen och personalens tjänsterum. Barnverksamhet har en egen avdelning med ingång i den högra delen. Mitt i huset finns stora salen med plats för 100 personer. Där övar församlingens körer och man samlar människor till kyrkkaffe, soppluncher, musikcaféer m.m. Lokaler kan lånas för dopkaffe eller minnesstund, sammanträden etc.