Foto: Gustav Hellsing/IKON

Kyrkor, lokaler & kyrkogårdar

Hamrånge kyrka

Det var inte ett helt enkelt beslut att ta, när man på 1840 talet beslöt sig för att bygga en ny och betydligt större församlingskyrka i Hamrånge. Sedan 1600 talet hade den gamla medeltidskyrkan varit för trång och eftersom den dessutom varit svår att underhålla och restaurera gav man till sist upp om att bevara den.

Österheds kapell

Österheds kapell

Österhed är Hamrånges kyrkogård med kapell som används till gudstjänster, förrättningar, konserter och borgerliga begravningar Med utsikt över det omgivande odlingslandskapet ligger denna vackra och lugna kyrkogård. I anslutning till en allé i mitten av kyrkogården ligger det vita kapellet.

Utsikt över centrala Bergby

Kyrkans hus i Bergby

Mitt i centrala Bergby finns lokaler för församlingens vardagliga verksamhet. Församlingssalen i Kyrkans hus kan lånas för dopkaffe eller minnesstund, och hyras för sammanträden etc.

Hille kyrka

Hille kyrka invigdes 1863. Den ersatte då en medeltida kyrka som hade förfallit och rivits i och med nybyggnationen. Den nya kyrkan byggdes väl synlig på Hilleåsen. Av utrymmesskäl står den inte placerad öst-västlig riktning, som är det vanliga, utan i nord-sydlig riktning. Några gamla saker finns kvar från den medeltida kyrkan, bl.a. ett triumfkrucifix från 1400-talet, som nu hänger till höger på väggen framme i koret.

Kapell

Kapellet

På kyrkogården väster om Hille kyrka finns Kapellet. Kapellet uppfördes 1924 som gravkor. Idag används det för mindre gudstjänster, begravningar-kyrkliga och borgerliga. Kapellet rymmer 10-15 personer. Vid borgerliga begravningar tas de religiösa symbolerna bort. Man har även möjlighet att ha bisättning, dvs visning av den döde, för att de anhöriga ska få ta avsked. I kapellet hänger Hilles vackra bårtäcke. Det används ofta vid begravningar i kyrkan. Bårtäcket täcker kistan och man har då inte någon blomdekoration på kistan. Bårtäcket är vävt och sytt år 1998 av Ellen Holmberg, Hille.

Hille församlingsgård

Invid Hille kyrka ligger församlingsgården som byggdes 1990. Den ritades av arkitekt Peter Kautzky. Församlingsgården byggdes på den plats där skolan i Hille låg. Skolan revs och man byggde gården i en stil som påminde om den gamla skolan. Här finns församlingsexpeditionen och personalens tjänsterum. Barnverksamhet har en egen avdelning med ingång i den högra delen. Mitt i huset finns stora salen med plats för 100 personer. Där övar församlingens körer och man samlar människor till kyrkkaffe, soppluncher, musikcaféer m.m. Lokaler kan lånas för dopkaffe eller minnesstund samt hyras för sammanträden etc.

Kyrkogårdar och gravskötsel

Om du inte vill eller kan vårda din grav själv kan du beställa skötsel av oss. Klicka på bilden eller texten så kommer du vidare och kan läsa mer.

Släktforskar du eller letar du efter en släktings grav?

Gravar.se är Sveriges största söktjänst för allmänheten att söka efter gravsatta i hela Sverige. Den är kostnadsfri och är en uppskattad tjänst, inte bara i Sverige utan även i världen och används både av allmänheten och av släktforskare. Gravar.se nylanserades i slutet av maj. Det är nu mer lättanvänt och sökfunktionen har förbättrats, med mer relevanta sökresultat och sortering av sökresultat. Klickar du på texten eller bilden kommer du till sidan Gravar.se

Storyspot - Berätta lokalt. Dela globalt.

Vad har hänt här? Antagligen en hel del! Runt om i Sverige väntar lokal historia på att upptäckas. Men hur? Storyspot är Sveriges ledande plattform för muntligt berättande om platser. Lyssna på berättelser från hela Sverige (och en hel del i övriga världen...). Genom att ladda ner appen ”Storyspot” i din smarta telefon, via AppStore eller Google Play, får du fr.o.m. våren 2023 möjlighet att lyssna på berättelser om några händelser i våra församlingar