Foto: S Adman

Konfirmation i Hille

Hur kan man tro på Gud? Vem är Jesus och vad gjorde han egentligen? Kan man förlåta någon som gjort något hemskt? Vad är kärlek och måste man vara felfri? Konfirmation handlar om Gud och om det du tycker är viktigt i livet. Vi vill ge dig en chans att lära dig mer om kristen tro och det är okej att fråga om allt.

Konfirmationstiden är en tid då vi pratar om viktiga frågor som livet och döden, kärlek och relationer, vem är jag och vad vill jag med mitt liv. Det är en möjlighet att lära känna den kristna trons tankar om Gud. Det gör vi genom diskussioner, gudstjänster, musik, läger med mera. Ungdomarna möter berättelser och riter som har präglat vår kultur och vårt samhälle under mer än 1000 år. Kyrkan är en del av bygden och samhället.

Vi tvingar ingen att tro på Gud. Konfirmationstiden är en chans att själv få tänka till. Konfirmanderna får möta ungdomar som själva konfirmerats för några år sedan och nu finns som unga ledare tillsammans med präster, pedagoger och musiker.

DOPET ÄR GRUNDEN FÖR KONFIRMATIONEN
Ordet konfirmera betyder bekräfta och det är dopet som blir bekräftat i den avslutande konfirmationsgudstjänsten. Flera ungdomar är odöpta och döps under konfirmationstiden. Dopgudstjänsten utformas tillsammans med prästen och är öppen för familj och vänner samt medför också medlemskap i Svenska kyrkan.

Simon Hedlund

Simon Hedlund

Gästrikekustens pastorat

Komminister

Ewa Dahl

Ewa Dahl

Gästrikekustens pastorat

Församlingspedagog, Hille