Act Svenska kyrkan

Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Därför kämpar Act Svenska kyrkan mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Tillsammans med tusentals engagerade, lokala kyrkor och gräsrotsrörelser för vi en kamp för liv.

Svenska kyrkan stödjer över 300 projekt varje år inom olika områden som teologisk utbildning, landsbygdsutveckling, fredsbyggande och katastrofhjälp. Gemensamt för alla projekt är att människorna som stödet riktar sig till själva ska vara med och påverka och förändra sina liv.

SVARAR PÅ LOKALA BEHOV
Det världsvida nätverket av kyrkor gör det möjligt för oss att nå ut i hela världen, men det är inte vi som ska bestämma hur och när en insats ska genomföras. Svenska kyrkan svarar på de behov som lokala kyrkor och organisationer själva ser på plats. Det är de som känner behoven och förutsättningarna, de kan kultur och språk. Svenska kyrkan skickar ibland ut personal när det kommer en förfrågan om det från systerkyrkor och organisationer som vi samarbetar med. Vi har idag omkring 20 utsända medarbetare.

TILLSAMMANS GENOM ACT
I ACT-alliansen, Action by Churches Together, ingår kyrkor över hela världen som tillsammans arbetar både långsiktigt med utvecklingssamarbete och kortsiktigt med katastrofhjälp. Genom detta och flera andra nätverk finns vi naturligt i världens alla hörn och har lokal kännedom. Det är en stor styrka.

LÅGA KOSTNADER FÖR INSAMLING OCH ADMINISTRATION
Till skillnad från många andra samlar Svenska kyrkan inte in kläder och andra varor för att skicka till olika platser. Vi vill stödja och uppmuntra den lokala produktionen, som ger arbete och inkomst till många människor. Arbetet har låga kostnader. Kostnaderna för insamling och administration är tillsammans 15 procent. Stiftelsen för insamlings-kontroll, SFI, tillåter sådana kostnader upp till 25 procent.

Tre kampanjbilder bredvid varandra. Pojke på soptipp, lucia, kvinna på marknad i Indien

Insatser under året gav resultat

Act Svenska kyrkan har under 2022 genomfört katastrofinsatser i 22 länder och långsiktigt utvecklingsarbete i 27 länder. Läs om hur gåvor och engagemang gjort skillnad i kampen för allas rätt till ett värdigt liv!

Act Svenska kyrkan agerar för Ukraina

Kriget i Ukraina drabbar många. Läget är akut! Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och stöttar befolkningen. Humanitära insatser pågår och fler förbereds. Din gåva behövs!

Tre presentaskar ligger på ett bord. På askarna står orden mod, hopp och medmänsklighet. En gåva som gör skillnad.

Act Svenska kyrkans gåvoshop

Act Svenska kyrkans gåvoshop är fylld med gåvor och som förändrar liv. Ge en gåva fylld med mod, hopp och medmänsklighet.

Vänförsamlingen Martna i Estland

Hille församling har utbyte med Martna församling som ligger 10 mil söder om Tallin i Estland. Det är naturligt att Svenska kyrkan och Evangelisk-lutherska kyrkan i Estland har nära kontakt. Historiskt sett, längre tillbaka, har Sverige och Estland hört ihop. Från 1991 då Estland blev självständigt som land, har det blivit lättare att återigen ha kontakt mellan våra kyrkor.

Under Sovjettiden levde kyrkorna i Estland under svåra villkor och det var omöjligt att ha utbyte. Genom vår musiker Marianne Hein-Nordström har vi en naturlig länk mellan Hille och Martna. Marianne bor och arbetar här men är född och uppvuxen i Haapsalu. Hon kan tolka och göra det möjligt för oss att få personlig kontakt.

Kyrkvärdar, kyrkokören och även personal har i olika omgångar åkt över och besökt Martna. Martna kyrkokör, präst m.fl. har varit här i Hille. Vi vill hjälpa och uppmuntra varandra och utöka vår kunskap om varandra. I Hille har vi samlat in kläder till Martna församling att delas ut till behövande. Vi har också bidragit till att Martnas församlingshem har kunnat rustas.

Vänskap över gränser är ovärderlig!

Act Svenska kyrkan

Klicka på länken för att läsa mer.

Act Svenska kyrkan