Meny

Act Svenska kyrkan

Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Därför kämpar Act Svenska kyrkan mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Tillsammans med tusentals engagerade, lokala kyrkor och gräsrotsrörelser för vi en kamp för liv.

Svenska kyrkan stödjer över 300 projekt varje år inom olika områden som teologisk utbildning, landsbygdsutveckling, fredsbyggande och katastrofhjälp. Gemensamt för alla projekt är att människorna som stödet riktar sig till själva ska vara med och påverka och förändra sina liv.

SVARAR PÅ LOKALA BEHOV
Det världsvida nätverket av kyrkor gör det möjligt för oss att nå ut i hela världen, men det är inte vi som ska bestämma hur och när en insats ska genomföras. Svenska kyrkan svarar på de behov som lokala kyrkor och organisationer själva ser på plats. Det är de som känner behoven och förutsättningarna, de kan kultur och språk. Svenska kyrkan skickar ibland ut personal när det kommer en förfrågan om det från systerkyrkor och organisationer som vi samarbetar med. Vi har idag omkring 20 utsända medarbetare.

TILLSAMMANS GENOM ACT
I ACT-alliansen, Action by Churches Together, ingår kyrkor över hela världen som tillsammans arbetar både långsiktigt med utvecklingssamarbete och kortsiktigt med katastrofhjälp. Genom detta och flera andra nätverk finns vi naturligt i världens alla hörn och har lokal kännedom. Det är en stor styrka.

LÅGA KOSTNADER FÖR INSAMLING OCH ADMINISTRATION
Till skillnad från många andra samlar Svenska kyrkan inte in kläder och andra varor för att skicka till olika platser. Vi vill stödja och uppmuntra den lokala produktionen, som ger arbete och inkomst till många människor. Arbetet har låga kostnader. Kostnaderna för insamling och administration är tillsammans 15 procent. Stiftelsen för insamlings-kontroll, SFI, tillåter sådana kostnader upp till 25 procent.