Foto: Daniel Andrén

Renovering

En omfattande inre renovering av Hamrånge kyrka startades den 1 oktober 2019. Kyrkan återinvigdes den 30 maj 2021

Detta gjordes under renoveringen 2020-2021

Uppvärmning och isolering
I första hand isolerades golv, tak och fönster. Tidigare år har kyrkan under många år varit stängd från Trettondedag till påsk för att spara in uppvärmningskostnaderna. Men nu har bergvärme installerats. Golvplankorna har lyfts upp och ny isolering lagts ner. I taket har man in och sprutat in isoleringsmaterial på vinden. Varje fönster har kompletterats med ett innanfönster extra. Kyrkan kan nu vara tillgänglig året runt.

Predikstolen
Predikstolen har flyttats tillbaka till sin ursprungliga plats på pelaren vid vänstra korläktaren. Det gör att koret blivit öppnare och från fler sittplatser får man bättre sikt framåt.

Rum längst ner i kyrkan
Några bänkar på varje sida längst ner i kyrkan har tagits bort och skapar ett större rum med plats för bord vid t.ex. kyrkkaffe och annan gemenskap.

Orgelläktaren
På orgelläktaren har den utskjutande läktartungan tagits bort. Även detta är att återställa till ursprunget. Läktartungan har varit uppstagad. I och med att den togs bort har rummet blivit ljusare. Läktaren har fått ett högre räcke, så att man med nuvarande säkerhetsbestämmelser får vistas där uppe.

Kök
Ett funktionellt kök har byggts i rummet till höger längst ner i kyrkan.

Väggar och tak har putsmålats
Under våren 2021 rengjordes och putsmålades hela kyrkan invändigt, både tak och väggar.

Fönsterrenovering

Fasadrenovering 
2014 fick kyrkan ny puts och ny färg. Det är, orginalfärgen, en ljusare rosa nyans. Dessutom är korset förgyllt. 

Fönsterrenovering 2013
På Bilden ovan syns resultatet av fönsterrenoveringen. Fönstren fick en gammal gulbrunfärg, en färg som gör att fönstrens form framträder bättre än innan.

I början av juli 2013 hade Arbetarbladet ett reportage om vår kyrkrenovering. Du kan läsa reportaget här och här!