Meny

Renovering

En omfattande inre renovering av Hamrånge kyrka ska startades den 1 oktober 2019. Det innebär att kyrkan öppnas igen under våren 2021.

Uppvärmning och isolering
I första hand ska golv, tak och fönster isoleras. Under nuvarande omständigheter har kyrkan under många år varit stängd från Trettondedag till påsk för att spara in uppvärmningskostnaderna. Men nu ska bergvärme installeras. Golvplankorna lyfts upp och ny isolering läggs ner. I taket går man in och sprutar in isoleringsmaterial på vinden. Varje fönster kompletteras med ett innanfönster extra. Kyrkan kan sedan vara tillgänglig året runt.

Predikstolen
Predikstolen flyttas tillbaka till sin ursprungliga plats på pelaren vid vänstra korläktaren. Det gör att koret blir öppnare och från fler sittplatser får man bättre sikt framåt.

Rum längst ner i kyrkan
Några bänkar på varje sida längst ner i kyrkan tas bort och skapar ett större rum med plats för bord vid t.ex. kyrkkaffe och annan gemenskap.

Orgelläktaren
På orgelläktaren tas den utskjutande läktartungan bort. Även detta är att återställa till ursprunget. Läktartungan är nu uppstagad. I och med att den tas bort, blir rummet under ljusare. Läktaren får ett högre räcke, så att man med nuvarande säkerhetsbestämmelser får vistas där uppe.

Kök
Ett kök byggs i rummet till höger längst ner i kyrkan.

 

Fönsterrenovering

Fasadrenovering 
2014 fick kyrkan ny puts och ny färg. Det är, orginalfärgen, en ljusare rosa nyans. Dessutom är korset förgyllt. 

Fönsterrenovering 2013
På Bilden ovan syns resultatet av fönsterrenoveringen. Fönstren fick en gammal gulbrunfärg, en färg som gör att fönstrens form framträder bättre än innan.

I början av juli 2013 hade Arbetarbladet ett reportage om vår kyrkrenovering. Du kan läsa reportaget här och här!