Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Diakoni & samtal

Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Hamrånge & Hille församlingar har liksom alla församlingar i Svenska kyrkan ett uppdrag och ett ansvar att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

Två personer samtalar. En av de håller en porslin-kopp i händerna.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Att skapa goda mötesplatser, där vi ser och bekräftar varandra är viktigt i en tid då många upplever ensamheten som en tung börda att bära. 
I båda församlingarna finns möjligheten att träffas i samband med soppluncher och olika träffar.

När livet inte blir som vi har tänkt oss, i svåra livssituationer kan vi behöva någon utomstående som lyssnar och ger stöd. Kontakta någon av församlingens präster eller diakon.

Vi behöver fler som har tid över för ideellt engagemang, både i besöksgrupp och i gudstjänst.

När livet är svårt kan du behöva prata med någon. Hör av dig till Svenska kyrkan när du vill prata med en präst eller en diakon. Du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan, och det kostar ingenting. Vi finns här för dig oavsett ålder och livssituation.

Samtal med en präst eller en diakon i Svenska kyrkan kallar vi ofta för själavårdssamtal. För präster och diakoner är tron på Gud självklar, men du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende. Du får – men behöver inte – prata om Gud, läsa Bibeln eller be när du talar med en präst eller diakon. Präster och diakoner har tystnadsplikt.

Kanske vill du bikta dig. Bikt innebär att du får du ta emot Guds förlåtelse och du får hjälp att förlåta dig själv för något som tynger dig.