Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Diakoni

Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Hamrånge & Hille församling har liksom alla församlingar i Svenska kyrkan ett uppdrag och ett ansvar att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus.

Att skapa goda mötesplatser, där vi ser och bekräftar varandra är viktigt i en tid då många upplever ensamheten som en tung börda att bära. 
I båda församlingarna finns möjligheten att träffas i samband med soppluncher och olika träffar.
För den som är intresserad av friluftsliv och andlig fördjupning finns, i Hamrånge, Pilgrimsgruppens vandringar och studiecirkelträffar. 
När livet inte blir som vi har tänkt oss, i svåra livssituationer kan vi behöva någon utomstående som lyssnar och ger stöd. Kontakta någon av församlingens präster eller diakon.
Vi behöver fler som har tid över för ideellt engagemang, både i besöksgrupp och i gudstjänst.

Annika Hugosson

Gästrikekustens pastorat

Diakoniassistent

Livsstegen

Livsstegen riktar sig till dig som söker varaktig livsförändring. Olle Carlsson försöker tolka innebörden i varje steg för människor med olika livsproblematik. Han vill visa på att de tolv stegen kan vara en hjälp också för dig med ett problem eller ett dilemma som står utanför den vanliga benämningen på missbruk. För dig som brottas med en situation som du inte kan ta dig ur på egen hand och som på olika sätt kämpar med utmaningen att vara en både underbar och otillräcklig människa. Vill du veta mer hör av dig till diakoniassistent Annika Hugosson.

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat tankar och konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat tankar och konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.