Foto: Linda Anderberg Gustafson

Urngrav

Speciella urngravar finns på alla kyrkogårdarna, det är mindre gravplatser med plats för 4 urnor. Det går även att lägga ner urnor i befintliga gravar eller på vanliga gravplatser. Tag kontakt med klockarna för att bestämma gravplats.

Gravvård innebär sten, stående eller liggande, kors eller dylikt. Direkt efter begravningen sätts ett litet kors upp av kyrkan, den riktiga gravvården ska ersätta det inom ett år. Det är anhörigas ansvar att sätta upp en gravvård. Det finns en del gamla gravstenar uppställda utanför kyrkogårdarna som är fria att återanvända, tag även då kontakt med klockarna.

Graven sköts av anhöriga, eller tecknas skötselavtal med församlingen. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel och för att gravvården är laglig. Gravrätt ingår med 25år, med möjlighet till förlängning i 15årsperioder. 

Etelhems kyrkogård Foto: Linda Anderberg Gustafson