Predikningar

Här kommer predikningar som hållits i församlingens kyrkor av kyrkoherde Felix läggas upp. En predikan är en "tillfälles-text" och gör inte anspråk på att vara kyrkans eller ens min egen officiella och fastslagna uttolkning av kristen tro- den är just där och då ett tilltal till den kristna församlingen och ett försök att läsa världen genom skriftens glasögon. Men självklart är den grundad i kyrkans tro och tradition. Jag kommer lägga upp dom här i hopp om att de kan vara till inspiration och kanske väcka frågor och lust till samtal och fördjupning.