2:a Coronabrevet

Nyhet Publicerad Ändrad

Vi ställer inte in - vi ställer om och ställer upp!

2a Coronabrevet till Garde församling

Ja nu får vi ställa om än mer i våra privata liv, arbetsliv och försmaligen liv. Advent och jul blir annorlunda Men vi gör det för varandras skull!

I församlingen kommer vi:

1 Fortsätta fira gudstjänst, med max 8 personer i kyrkorummet samtidigt.

 

·         Under advent (1-4 advent) blir det Högmässa i Garde kyrka varje söndag kl. 10 (OBS Tiden) med förlängd kommunion. Det betyder att kl. 10 är det jag och Olof (vår musiker) som leder Högmässan + max 6 besökare. Efter att högmässan är slut ca kl. 11 stannar jag kvar i kyrkan 1 timme och den som vill kan komma in enskilt och ta emot nattvarden.

·         Söndagar kl. 17-19 blir det Drop-in adventsgudstjänst i Lye kyrka. Jag och Olof finns där – vi sjunger ett par adventspsalmer, läser dagens text, ber en bön och Olof spelar ett musikstycke. En liten gudstjänst på ca 15 min och därefter lämnar man kyrkan och bereder plats åt andra som vill komma in. (max 6 besökare åt gången)

·         Veckomässa på onsdagar i Garde kyrka kl. 18 kommer fortsätta, En enkel mässa med Taizesånger. (Max 7 deltager + Felix)

Tre av våra fem kyrkor nu inte riktigt går att använda som förut; Ardre kyrka håller på att tömmas för att renoveras. Alskog är kall pga. krångel med pannan och Etelhem är kall då styrsystemet för eluppvärmningen gett upp. Inget går att åtgärda supersnabbt. Men vi håller och ser hur vi kan lösa Etelhem i varje fall så snart som möjligt.

Vill nån att vi har en enkel andakt /gtj i Alskog och Etelhem fast det är kallt kommer jag gärna och har det- men vi kan inte begära att Olof spelar i kylan. Men vi kan sjunga och tända ljus ändå. Maila/Ring/SMS så kommer jag.

2 Hålla kyrkorna öppna!

Alla kyrkor, förutom Ardre som renoveras, kommer hållas öppna för enskild andakt och ljuständning

Kyrkklockorna kommer ringa varje kväll kl. 18 som en påminnelse om de allvarstider vi lever i, men också som en uppmaning till eftertanke och bön.

På torsdagar mellan kl. 14 och 15 kommer Olof sitta och spela i Lye kyrka- man kan då komma in och sitta ner en stund i stillhet. (max 7 personer samtidigt) och sedan gå ut och lämna plats åt andra. Start 26 nov.

3 Adventsvandring i Garde prästgårdspark

Jag och Equmeniaförsamlingens pastor kommer förhoppningsvis hinna ställa i ordning en liten meditativ/upplevelsevandring i prästgårdsparken där man själv ka vandra igenom adventets händelser och sluta inne i kyrkan med att tända ett ljus om man vil. Den kommer vara upplyst med marschaller på fre-söndag kväll under advent och jag eller pastor Anna-Lena kommer försöka finnas i närheten/ kyrkan vissa tider. Åter kommer med det. Start lördag innan 1: a advent

4 Julkrubbor

Julaftonens julkrubbeandakt i Etelhem kommer vi göra digitalt om restriktionerna fortsätter.

Vi kommer också försöka sätta upp en julkrubba i Garde kyrka så att skolan /förskolan och ni alla kan gå in när vi vill och när det passar för att ta del av julens berättelse. Där kommer också ligga ett särtryck av Julevangeliet ur den nya barnbibeln ”Barnens bästa bibel” som biskop Sören Dalevi skrivet och med fantastiska bilder av Marcus-Gunnar Petterson. Denna är tänk att alla barn i lågstadieåldern får ta var sitt ex av.

5 Digitalt

En digital adventskalender håller på att göras tillsammans med Roma Klosters pastorat. En kort andakt för varje dag. kommer läggas ut på församlingens Facebook sida.

Jag kommer också försöka orda en digital ”aftaskaffe-stund” kring Selma Lagerlöfs Kristuslegender en eftermiddag i veckan under advent.

6 Hålla kontakt

Jag finns tillgänglig på telefon(mobilen) och via mail. Jag kan också enkelt orda zoom-möten med en enskild eller flera. Jag kan också komma på hembesök. – en präst är aldrig längre än ett SMS-bort.

Jag finns också tillgänglig för Walk-and Talk. En promenad för samtal och för att bryta isoleringen.

7 praktisk hjälp

Om någon behöver praktisk hjälp med inhandling av mat eller annat och inte vågar sig till butiken – hör av er så försöker vi hjälpa till

8 begravningar vigslar och dop.

Vi håller fortfarande begravningar, vigslar och dop, men med max 8 personer i kyrkorummet. Svenska kyrkan har bett om undantag för begravningar med ett maxtak på 20 personer m, men vi får se vad regeringen säger.  Blir det aktuellt med begravning under denna tid försöker vi hitta så bar lösningar som möjligt tillsammans.

Våra klockare Linda och Sara kommer ratt ha fullt upp med att städa och underhålla kyrkor och fastigheter, ordna det sista på kyrkogårdar mm som vanligt.

Det kan bli snabba förändringar i dessa tider och därför ber jag er att hålla koll på hemsidan och FB sedan där ändringar syns. Vi kommer också annonsera i predikoturer som vanligt – men eftersom det skall vara inne några dagar innan kan det ändras.

Jag ber er också sprida detta till de som kan behöver och vilja veta detta. Är det någon ni vet inte har tillgång till dator- meddela mig så skriver jag ut dessa brev och skickar med post.

Garde prästgården den 20 november 2020

Felix- er präst