Foto: Linda Anderberg Gustafson

Minneslund

Minneslund finns i Garda. Här är en plats för stillhet och minnen, även för vänner och anhöriga som gravsatts på andra platser.

Minneslund är en helt anonym gravplats, askan grävs ner utan att anhöriga är med. Efter gravsättningen skickas ett minnesbrev till anhöriga.

Det finns en gemensam plats för blommor och ljus och församlingen sköter området.