Foto: Linda Anderberg Gustafson

Kistgravar

Kistgravar finns på alla kyrkogårdarna, antingen i befintlig grav om det finns släktgravar, eller i en ny grav. I en kistgrav finns plats för 1 kista och 6 urnor, möjlighet finns till dubbelgrav. Tag kontakt med klockarna för att bestämma gravplats.

Gravvård innebär sten, stående eller liggande, kors eller dylikt. Direkt efter begravningen sätts ett litet kors upp av kyrkan, den riktiga gravvården ska ersätta det inom ett år. Det är anhörigas ansvar att sätta upp en gravvård. Det finns en del gamla gravstenar uppställda utanför kyrkogårdarna som är fria att återanvända, tag även då kontakt med klockarna.

Graven sköts av anhöriga, eller tecknas skötselavtal med församlingen. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel och för att gravvården är laglig. Gravrätt ingår med 25år, med möjlighet till förlängning i 15årsperioder. 

Foto: Linda Anderberg Gustafson