Foto: Linda Anderberg Gustafson

Askgravlund

Askgravlundar finns i Etelhem, Lye och Ardre. En askgravlund är ett alternativ till den anonyma minneslunden.

Askan sätts ner i en svart tygpåse. Anhöriga kan vara med vid gravsättningen som ska ske senast ett år efter begravningen. Platsen markeras inte men en plakett sätts upp på en minnessten, plaketten bekostas av anhöriga. Anhöriga får efter gravsättningen ett minnesbrev.

Det finns en gemensam plats för blommor och ljus.

Församlingen ansvarar för skötseln i området.