Foto: IKON

Unga

”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.”

Ungdomsgruppen

Ungdomsgruppen träffas på torsdagar kl. 19.00-21.00 i Prästgården, Gällivare. Under skolloven har vi ledigt.

Ungdomsgruppen är en del av Svenska kyrkans unga.

Välkommen till ungdomsgruppen!