Sámegiel ipmilbálvalusat / Sámegiel jubmeldievno / Samiskspråkiga gudstjänster

Mii doallat sámegielat ipmilbálvalusa Jiellevári girkus unnimusat oktii juohke mánu. Mij básodit sámegielat jubmeldievnov Jielleváre girkkon binnemusát akti juohkka mánon. Vi firar samiskspråkig gudstjänst i Gällivare kyrka minst en gång i månaden.

Beaivemearit / Biejve / Datum

 

Čakčamánu 17. b. dii. 18.00  
Ragátmáno 17. b. kl. 18.00
Den 17 september kl. 18.00

Golggotmánu 15. b. dii. 18.00  
Gålgådismáno 15. b. kl. 18.00
Den 15 oktober kl. 18.00

Skábmamánu 12. b. dii. 18.00
Basádismáno 12. b. kl. 18.00
Den 12 november kl. 18.00

Juovlamánu 3. b. dii. 18.00
Javllamáno 3. b. kl. 18.00
Den 3 december kl. 18.00

Juovlamánu 25. b. dii. 18.00
Javllamáno 25. b. kl. 18.00
Den 25 december kl. 18.00