Konfirmation
Foto: Magnus Aronson /IKON

Konfirmation

Vem är jag och vem vill jag vara? Vad är egentligen viktigt i livet? När du är konfirmand finns möjlighet att fundera på sådant som vi kanske inte gör varje dag.

Konfirmationen handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar om livet och allt som livet rymmer: dig och kompisarna, kärleken och tron, orättvisorna, Jesus och Gud.

Under konfirmationstiden får du testa att ta på dig ett par ”kristna glasögon” och se dig omkring med ”kristna ögon”. Vad tror du att du skulle se? Många blir förvånade. Oj, är det så här att ha en tro?  Du får även en möjlighet att bli bekant med kyrkan, vad det är att fira gudstjänst, vara med om andakter – och vad det har med ditt liv att göra.

Konfirmationen handlar om att under ett år låta sig utmanas av Bibeln, att tillsammans vandra genom uttryck och intryck, insikt och utsikt. Att uttrycka tro och liv med bild, musik, drama, foto, samtal och lek. Du får också lära känna nya människor eller lära känna gamla vänner på nytt sätt. 

Tio skäl att konfirmeras