Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.

Samtal om begravningen

Prästen tar kontakt med anhöriga för samtal om begravningen, val av psalmer samt inlednings- och avslutningsmusik på orgel. Önskar anhöriga solosång eller musik av någon gästande musiker, ska detta planeras tillsammans med präst eller församlingens musiker och bekostas av anhöriga. I vårt pastorat har vi valt att i kyrkorummet lyssna till akustisk sång och musik, medan vi under minnesstunden är mer fria till att använda andra musikformer.

Bokning av begravning

Vanligast är att anhöriga först kontaktar begravningsbyrån som i sin tur kontaktar församlingarna för tidsbokning av begravningsgudstjänst och gravsättning. Kyrkans lokaler nyttjas kostnadsfritt för minnesstunden.

Avsked

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne, där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid.

Nikkaluokta kapell

Kyrkor och kapell

Gällivare församling omfattar hela Gällivare kommun, landets tredje största till ytan. Våra kyrkor finns på många platser både i centralorten och långt från den.

Lokaler

I samband med dop, vigsel och begravningar lånar du våra lokaler kostnadsfritt. Boka lokalen samtidigt som förrättningen.

Gällivare kyrkogård

Kyrkogårdar

Välkommen till våra kyrkogårdar! Här vill vi skapa en miljö som man gärna återvänder till, i sorg och saknad efter någon man mist eller bara för att njuta av stillheten.