Foto: Pixabay

Sexagesima

Söndagens rubrik: Det levande ordet

Vi möter Jesus idag i Johannes evangelium. Han har retat upp överstepräster och fariséer. Dessa har sänt ut folk för att gripa honom men istället greps de av hans ord. De blev överrumplade av vad de fick höra.

Det är väldigt lätt att ha en åsikt om olika saker, företeelser och personer. Det är inte alltid denna åsikt är så välgrundad, utan kan visa sig bestå i lösa tyckanden eller social konformism när vi blir pressade att förklara varför vi anser det ena eller andra.

Vissa saker har vi fördomar om och ibland med rätta. En fördom kan till exempel vara att alla getingar sticks om man beter sig på ett visst sätt mot dem. Vi kan givetvis inte med säkerhet veta att det är så med varje individuell geting, men få av oss skulle nog vara beredda att chansa på att just den geting som flyger runt oss är annorlunda. 

Fördomar kan dock också begränsa oss. Många säger om den kristna tron och Bibeln att det är gamla och förlegade saker som inte betyder något för oss idag. Att tron är utkonkurrerad av naturvetenskap och helt enkelt inte är sann och att ett liv i enlighet med Jesu bud är ett kringskuret och begränsat liv.

Ändå har alla en existentiell törst och de allra flesta en lust att leva efter ”sunt förnuft”.

Det är en mycket bra inställning, men våra fördomar kan hindra oss från att söka vattnet som kan stilla vår existentiella törst, nämligen Jesus Kristus. Om vi redan på förhand har dömt ut möjligheten att finna något hos Honom kommer vi att leva ett begränsat liv med en törst som aldrig stillas.

Vårt förnuft är heller inte sunt därför att vår åsikt om Honom inte alltid är välgrundad utan byggd på lösa tyckanden. Förnuftet kan aldrig bli riktigt sunt om det inte hämtar sin näring ur tron.

Om vi lyssnar till det levande Ordet upptäcker vi samma sak som människorna i Johannesevangeliet. Vi kanske blir lika överrumplade som de och kan säga med dem: Aldrig har någon människa talat som han.​

Söndagens texter

Gammaltestamentlig läsning: Psaltaren 119:129–135
Epistel: Romarbrevet 10:13–17
Evangelium: Johannesevangeliet 7:40–52
Psaltarpsalm: Psaltaren 33:4–9

Läs tidigare helgbetraktelser här.