Påskdagen

Söndagens rubrik: Kristus är uppstånden

Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden! Den hälsningen används ofta i gudstjänsterna från påsknatten och några veckor framåt. Till påsk påminns vi om den största händelsen i kristendomen: de sörjande kvinnorna som kommer till Jesu grav finner att den är tom. En ängel säger till dem: ”Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått!”

Under Stilla veckan firas flera dagar med sitt speciella innehåll. Skärtorsdag minns vi hur Jesus åt påskmåltid med lärjungarna och instiftade nattvard. På Långfredag minns vi Jesu död på korset och hur han sedan lades i graven. Det är dagar som är viktiga och fyllda av innehåll. De är också sorgliga och där finns mycket av svek, lögn och ondska. Allt som sker får sedan sitt svar i påskens ljusa högtid. Jesus måste lida och dö för mänskligheten, han gick igenom allt detta för att sedan uppstå på den tredje dagen. Efter denna första påsk har hans löfte blivit verkligt: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.” (Joh 11:25). Så låt oss fira påsk i glädje över livets seger, ty Kristus är uppstånden!

Söndagens texter

Gammaltestamentlig läsning: Jona 2:1–11
Epistel: Apostlagärningarna13:32–37
Evangelium: Johannesevangeliet 20:1–18
Psaltarpsalm: Psaltaren 118:15–24

Läs tidigare helgbetraktelser här.