Jungfru Marie bebådelsedag

Söndagens rubrik: Guds mäktiga verk

Att Jesus föddes av en jungfru är något som de kristna ofta fått höra invändningar emot. Från den allra första tiden då kristendomen spreds i det romerska riket fick de kristna höra lite spefulla kommentarer om allmänna biologiska verkligheter. Barn blir till på ett visst sätt och det är inte genom jungfrufödsel.

Även idag är det ett av de stora hindren för människor i vårt land när det gäller att omfatta kristen tro och många artiklar med lite naturvetenskaplig fernissa publiceras i svensk media, särskilt vid jultider, för att angripa denna utsaga.

Varför är det då viktigt att Jesus föddes av en jungfru? Har det att göra med sexualskräck eller allmänt kroppsförakt?

Nej, förstås inte. Det har att göra med att Jesu är både en ny början och en uppfyllelse av det som varit. Hans plats i historien är sådan att han hör samman med löftets historiska vägar, det löfte Gud gett Israel, liksom med den nya begynnelsen. Vi läser i början av Johannes evangelium t.ex. en ny skapelseberättelse: I begynnelsen fanns Ordet. Denna nya begynnelse hänger samman med Guds historiska handlande och fullbordar det.

Jesus är den nye Adam. Mänskligheten börjar på nytt i Honom och tittar vi bara kort på hans släkttavla i Lukas så ser vi att den är ett uttryck för att Jesus är ett löfte som angår hela mänskligheten.

Detta löfte är till stor glädje för oss alla.

När ängeln Gabriel hälsar Maria gör han det med det grekiska ordet Chaire som betyder: Gläd dig! När herdarna fick budet om Jesu födelse hörde de samma sak: Jag bär bud till er om en stor glädje.

Jesu gudomliga ursprung gör det möjligt för Honom att försona oss med Gud. Hans liv och öde blir inte bara ett i raden av allas som orättfärdigt lidit genom tiderna. Hans offer betyder stor glädje för dig och mig för genom hans sår blir vi helade.

Om Jesus varit en vanlig människa vore tron meningslös och allt tal om försoning och frälsning skulle skorra falskt. Att han är född av en jungfru som tagit emot Honom i sitt inre direkt från himlen är avgörande för att du och jag skall kunna ta del av samma hälsning som Maria fick av Gabriel: Gläd dig!

Söndagens texter

Gammaltestamentlig läsning: Mika 5:2–4
Epistel: Romarbrevet 4:18–21
Evangelium: Lukasevangeliet 1:26–38
Psaltarpsalm: Psaltaren 147:7–15

Läs tidigare helgbetraktelser här.