Heliga Trefaldighets dag

Söndagens rubrik: Gud – Fader, Son och Ande

Gå, sätt världen i brand!

Det som inte rör sig stelnar. Det som inte växer dör. Det som inte delas förtorkar. Det som inte flödar bottenfryser. Det handlar om tillvaron i stort. Det handlar om livet. Det handlar i högsta grad om tron.

Tron är rörelse. Tron är växt. Tron måste delas. Tron utan inflöde bottenfryser snabbt.

När vi ser på en karta över det heliga landet ser vi Genesarets sjö i norr, Jordan, som en tunn blå linje från norr till söder, och längst i söder Döda havet. Jordan har sitt källflöde i bergen i norr, ner i Gennesarets sjö, vidare söderut ner i Döda havet. Genesarets sjö är fylld av fisk, full av liv, Döda havet har inte utan anledning fått sitt namn – det är bittert salt, sterilt och helt utan liv. Vad kommer det sig av? Genesarets sjö har ett utflöde, det har inte Döda havet. Bilden kan brutalt appliceras och bli begriplig och tydlig i kyrkans liv, men också i ditt och mitt, vi som enskilda troendes liv.

Det är ’Den heliga Trefaldighetsdag’ eller ’Missionsdagen’. Vi lyssnar till de sista verserna i Matteusevangeliet (Matt 28:16-20). Det är stunden innan Jesu himmelsfärd. Jesus är klar och tydlig:

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Grundförutsättning: [Jesus]: ”Åt mig har getts all makt.”
Uppdraget: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar.”
Löftet: [Jesus]: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Under mörka tider i vår historia har uppdraget vantolkats för eget syfte och mission har förväxlats med erövring, kolonisation och assimilation, med maktanspråk och förslavning. Det var aldrig det som Jesus menade.

Till skillnad från världens mäktiga som tagit sig makten har Jesus fått den. Jesus är den som böjer sig ner till den som misslyckats (Joh 8:6), han är den som lyfter upp barnen, som sätter dem främst (Luk 18:16), han är den som bryter de ondas makt (Luk 4:35), som ger kraft åt de förtvinade (Luk 17:19), som ger hopp och liv där allt hopp var ute (Mark 5:41, Joh 11:43), han som tvättar lärjungars fötter (Joh 13:5). Han som möter världens synd och ondska med en öppen famn (Joh 18:17-18).

Jesus är den som har all makt. Jesus ger de som vill följa honom, de som vill vara hans vänner och lärjungar en tydlig uppmaning. Den kan inte missförstås, den kan inte förhandlas bort. ”Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er.” Han säger det när han reser sig upp efter att ha tvättat lärjungarnas fötter.

Mission handlar om kärlek, inte om svärd, det handlar om tjänande, inte om härskande. Det handlar om att bygga vänskap och gemenskap med och omkring Jesus Kristus. Det handlar om att aldrig skymma Kristus och alltid inbjuda till hans kärleks förbund.

Jesus har all makt. Världen kretsar inte kring dig. Det är en befrielse och nåd. Jesus är navet. Vi är ekrarna. Om Jesus inte är i mitten blir allt skevt.

Så många gudar vill ha din uppmärksamhet och ditt liv, för sent ska du upptäcka att deras löften var att som att dricka saltvatten, deras löften var bojor. Vill du bli fri är Jesus den ende. Vill du ha en framtid värd namnet är Jesus den ende.

Idag böjer 80 000 knä för första gången i sitt liv och tar emot Jesus som sin Herre. Kanske är du en av dem? Kanske är du en av dem som vill besvara hans kärlek, som vill ta emot den frihet, den glädje, det hopp, som bara han kan ge? Imorgon kommer 80 000 ytterligare att ta emot honom som sin Herre. Så fortsätter det, dag efter dag, år efter år.

När Ignatius av Loyola på 1500-talet sänder Francis Xavier att förkunna evangeliet i först Indien och senare i Japan är det med orden: Ite, inflammate omnia! (Gå, sätt världen i brand!). En värld som brinner av kärlek till Jesus.

”Den eld som vår Frälsare tände, skall föras från vän och till vän, till alla han budskapet sände, som själv han ju bjuder oss än: gå ut i hela världen, förkunnande mitt ord…”

Jesus säger: ”Jag har kommit för att de ska ha liv, ja liv i överflöd.” Låt oss dela det livet. Jesus säger: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut” Låt oss tro att det löftet gäller.

Söndagens texter

Gammaltestamentlig läsning: Andra Moseboken 3:1–15
Epistel: Romarbrevet 11:33–36
Evangelium: Matteusevangeliet 28:16–20
Psaltarpsalm: Psaltaren 113:1–6

  • Tomas Åberg

    Tomas Åberg

    Församlingsassistent

Läs tidigare helgbetraktelser här.