Femte söndagen efter trettondedagen

Söndagens rubrik: Sådd och skörd

Denna söndag har som överskrift över bibeltexterna ”Sådd och skörd”. Jesus använde ofta bilder från jordbruket för att förklara sitt budskap. Han vill säga oss att tron behöver ”slå rot” i min personlighet för att kunna bära frukt. Sådden är evangeliet, det glada budskapet om Jesus som Frälsare. Det handlar inte om plötsliga upplevelser, även om de kan vara omtumlande. Liksom sådden i naturen är en process, så är det med trons verklighet. Det kan ta tid att bli fast i sin övertygelse.

Bilden kan också säga oss att Gud kallar människor att så, att bära ut evangeliet: genom att göra gott, visa andra människor barmhärtighet, genom att be för andra och vittna om sin tro. Då sår vi ut det goda budskapet. Paulus skriver: ”Kom ihåg: den som sår snålt får en snål skörd och den som sår rikligt får en riklig skörd” (2 Kor 9:6). På samma sätt är det i mitt personliga gudsförhållande. För att tron skall leva måste jag så (eller kanske vattna den): läsa Guds ord, be och vara med i församlingens gemenskap. Då växer trons frö och ett kristet liv kan spira. Inför Gud blir vi aldrig fullväxta, kan allt eller ha fått allt som finns att hämta. Det finns alltid nya erfarenheter att göra i tro och nya välsignelser att få. Färdig är en människa först vid den stora skörden då hon blir bärgad till himmelens glädje. 

Söndagens texter

Gammaltestamentlig läsning: Fjärde Moseboken 11:24–30
Epistel: Filipperbrevet 1:12–18
Evangelium: Markusevangeliet 9:38–41

Läs tidigare helgbetraktelser här.