Tankar inför helgen

En kortare betraktelse med söndagens tema som utgångspunkt.