Gravkartor på webben

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu finns sökbara kartor på webben som gör det enkelt att hitta anhörigas gravar

Genom tjänsten LabOra karta som nås på länken nedan är det möjligt att söka information om de som är gravsatta på pastoratets kyrkogårdar och direkt se var på respektive kyrkogård personen ligger begravd.

Gå till LabOra karta