Foto: Thomas Dolk

Pastoratets körer

Du som tycker om att sjunga är välkommen att vara med i någon av pastoratets körer.

Kyrkokören i Gagnefs församling
Övar onsdagar klockan 19.00 i församlingshemmet. Blandad kör.
Körledare: Anders Inge, 0241-621 08 e-post

Kyrkokören i Floda församling
Gamla som nya körsångare hälsas välkomna till kyrkokören i Floda församling. Vi repeterar på torsdagskvällar kl. 19.00-20.30 i Floda församlingshem.
Körledare: Anna Warg 0241-610 22 e-post

Kyrkokören i Mockfjärds församling
Blandad kör som övar på tisdagar klockan 18.30 i församlingsgården.
 "Gamla" och nya medlemmar hälsas varmt välkomna!
Körledare: Anna-Karin Lisell, 0241-20054 e-post

Barnkören i Mockfjärds församling

Barnkören i Mockfjärds församling, torsdagar kl.15 - 15.40

Körledare: Anna-Karin Lisell 0241-20054 e-post

Ungdomskören i Mockfjärds församling

Ungdomskören  (åk 4 - 6) i Mockfjärds församling
torsdagar   kl.16 - 16.40

Ungdomskör  (fr åk 7) i Mockfjärds församling
OBS!   Vissa torsdagar kl.17 - 17.45   
Start:   8 oktober

Körledare: Anna-Karin Lisell 0241-20054 e-post