Foto: Thomas Dolk

Pastoratets körer

Du som tycker om att sjunga är välkommen att vara med i någon av pastoratets körer.

Kyrkokören i Floda på körresa till Uppsala.

Kyrkokören på resa till Uppsala

Sjöng i tidigare körledaren Anders Emtells nya församling

Kyrkokören i Gagnefs församling
Övar onsdagar klockan 19.00 i församlingshemmet. Blandad kör.
Körledare: Anders Inge, 0241-621 08 anders.inge@svenskakyrkan.se

Kyrkokören i Floda församling
Gamla som nya körsångare hälsas välkomna till kyrkokören i Floda församling. Vi repeterar på torsdagar kl. 18.30 i Floda församlingshem.
Körledare: Anders Hallpers 0241-610 22 Anders.hallpers@svenskakyrkan.se 

Kyrkokören i Mockfjärds församling
Blandad kör som övar på tisdagar klockan 18.30 i församlingsgården.
 "Gamla" och nya medlemmar hälsas varmt välkomna!
Körledare: Anna-Karin Lisell, 0241-20054 anna-karin.lisell@svenskakyrkan.se

 

Välkomna!