Foto: Charlotta Rådman Frans

Vi jobbar i Mockfjärds församling

 • Timo Löppönen

  Timo Löppönen

  Gagnefs pastorat

  Finskspråkig präst, Konfirmandarbetslag, Tf kyrkoherde

  Mer om Timo Löppönen

  Tf kyrkoherde i Gagnefs pastorat. Tjänstgöringsställe i Mockfjärds församling.