Foto: Charlotta Rådman Frans

Vi jobbar i Mockfjärds församling

 • Timo Löppönen

  Timo Löppönen

  Gagnefs pastorat

  Finskspråkig präst, Präst, Konfirmandarbetslag

  Mer om Timo Löppönen

  Präst i Gagnefs pastorat. Tjänstgöringsställe i Mockfjärds församling.