Foto: Maria Svensk/IKON

Trivselträffar

Vi ses i Floda församlingshem en torsdag i månaden.

En torsdag kl. 12.00 - 14.00 varje månad under terminerna ordnas trivselträffar för daglediga. Vi träffas alltid i Floda församlingshem.

Målet är att de av oss som är daglediga, och annars sitter ensamma hemma, ska få möjlighet att umgås och äta tillsammans. Vi äter lunch och därefter är det program av olika slag. Därefter dricker vi kaffe med något gott till, och avslutar träffen med en andakt.

Entréavgift 50 kronor/person.

Vi brukar ordna så att den som inte själv kan ta sig till träffarna får skjuts.

Trivsel, trevnad, välbehag, belåtenhet, välbefinnande. Träff, möte, sammankomst rendezvous, dejt, tête-â-tête

Synonymer.se

 

Vi återkommer med programmet för höstterminen

Ansvarig: Diakoniassistent Carina ” Tulli ” Liss tel. 0241-230 32