Foto: Gagnefs församling

Sommarminne

Fäbodgudstjänst i Västtjärnslindan.

En av sommarens höjdpunkterna var den ekumeniska friluftsgudstjänsten i Västtjärnslindan den 9 juli. Kantor Anders Inge uppvaktades av fäbodens djur när han spelade på sitt dragspel. Gudstjänsten leddes av kyrkoherde Margareta Carlenius. Kyrkkaffe serverades.