Vägval, svåra beslut, ängslan, kris... tillfällena är många då det kan kännas bra att prata med någon av våra präster eller diakoner.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Själavård, bikt & stödsamtal

I livets svåra stunder kan det kännas bra och nödvändigt att prata med någon. Våra präster och diakoner har tystnadsplikt.

Själavård och bikt

Behöver du stöd och vägledning, eller vill du avlasta dig dina bördor och få Guds förlåtelse? I själavården och bikten finns den möjligheten.

Kris- och stödsamtal

Har du hamnat i en svår situation i livet? Du kan alltid ringa någon av våra präster eller diakoner för kris- och/eller stödsamtal.