Foto: Magnus Aronson

Så styrs Svenska kyrkan

Här hittar du information om Svenska kyrkans politiska organisation