Vi är präster i pastoratet

Margareta Carlenius

Margareta Carlenius

Gagnefs pastorat

Mer om Margareta Carlenius

Kyrkoherde i Gagnefs pastorat.

Christina Dalberg

Christina Dalberg

Gagnefs pastorat

Mer om Christina Dalberg

Präst i Gagnefs pastorat. Tjänstgöringsställe i Floda församling.

Timo Löppönen

Timo Löppönen

Gagnefs pastorat

Mer om Timo Löppönen

Präst i Gagnefs pastorat. Tjänstgöringsställe i Mockfjärds församling.

Josefin Rådbo

Josefin Rådbo

Gagnefs pastorat

Mer om Josefin Rådbo

Präst i Gagnefs pastorat. Tjänstgöringsställe i Gagnefs församling.