Foto: Charlotta Rådman Frans

Om bygd och gudstjänstliv

Komminister Timo Löppönen berättar.

Församlingsexpeditionen Mockfjärd

Expeditionen är stängd.

Besökare hänvisas till pastoratsexpeditionen i Gagnefs kyrkby
tel. 0241-610 12.

Vid akuta ärenden hänvisas till kyrkoherde Margareta Carlenius
tel. 0241-615 30.

Komminister Timo Löppönen tel. 0241-200 47
eller 070-752 87 41

Övriga ärenden hänvisas till Patoratsexpeditionen, tel 0241-610 12 eller Kyrkogårdexpeditionen, tel 0241-620 20.

 

Gudstjänstlivet i Mockfjärd präglas av olika grupper som tar ansvar för ”sin” gudstjänst. Första advent, julens midnattsmässa, konfirmationen, påskmässan och allhelgonagudstjänsten hör till de mest besökta gudstjänsterna under året. Även familjegudstjänsterna samlar många barn och familjer i vår kyrka.

De flesta gudstjänsterna hålls i vår vackra träkyrka som är från år 1700. På somrarna samlas vi också i gudstjänst vid flera av bygdens vackra fäbodställen.

Mockfjärdsskolan har sina vår- och julavslutningar i kyrkan. Skolbarn kommer till kyrkan även för att fira första advent. Vissa klasser besöker även Slink-in både på våren och vid julen och då sjunger eleverna vår- och julsånger för våra äldre besökare.

Församlingen arrangerar varje år många olika slags tillställningar, exempelvis påsklunch, De äldres dag, riddargästabud, samt otaliga kyrkkaffen.

"Som präst är jag mycket nöjd med församlingens aktiva liv."

Timo Löppönen, präst i Mockfjärd.

Musiklivet är aktivt och kyrkokören förgyller många gudstjänster. Kyrkokörens egna jul- och vårkonserter hör också till årets mest välbesökta.

Det ekumeniska arbetet är självklart och det är mest synligt då Barnens bibel delas ut till våra femåringar samt då vi sjunger julens sånger tillsammans. Vartannat år arrangeras också en ekumenisk påskvandring för skolbarnen.

Av grupperna som samlas varje vecka i församlingsgården kan nämnas den mycket omtyckta Slink-in verksamhet för vuxna samt Ljuspunkten och syförening för de äldre. Riddarskolan, söndagsskolan och andra barngrupper träffas regelbundet i övre våningen. Sina högtidsstunder firar Riddarskolan i en hemlig riddarsal i källaren. Konfirmanderna, Bibelsamtalsgruppen och Träffen, som är en grupp för dem som mist sin anhörig, samlas en gång i månaden.

Sist men inte minst bör nämnas vår flitiga internationella grupp som ansvarar för insamlingar till utlandet. Denna grupp behövdes även i organiseringen av klädutdelningen till de flyktingar som kom till vår bygd.

Som präst är jag mycket nöjd med församlingens aktiva liv och hälsar människor i alla åldrar välkomna att vara med i vår gemenskap!

Timo Löppönen, komminister i Mockfjärds församling.