Anders Pers (t h) och Leif Sund (i hjälm) berättade om renoveringen av Gagnefs kyrka vid den öppna visningen den 21 mars.
Foto: Charlotta Rådman Frans

Leif berättar om renoveringen

"Allt går enligt vår plan - hittills"

Pastoratets fastighetsskötare Leif Sund är i allra högsta grad inblandad i renoveringen av Gagnefs kyrka. Han var också med under den öppna visningen den 21 mars som ciceron tillsammans med projektledaren Anders Pers.

För er som inte var med på visningen uppdaterar Leif:

Alla lättbetongstenar som satt på kyrkans innerväggar är nu borta.
Panelväggen längst bak i kyrkan och taket under orgelläktaren likaså. Toalett/kapprum och brudkammare ä rivna.
- Nu närmast ska elektrikerna fram med sina rör för kablage i bjälklaget under läktaren och när det är klart ska nytt tak spikas in, berättar Leif. 
Sen ska rörmokaren fixa vatten och avlopp till toadelen och nya kyrktorget med sitt pentry.  Parallellt med detta pågår arbete överallt i kyrkan. Tre snickare, sex till åtta murare och ett par elektriker jobbar för fullt just nu.

Under visningskvällen fick Leif och Anders många frågor. Särskilt stort intresse visade besökarna för hur de gamla stenväggarna ska tas om hand.
- Där putsen från 1930-talet är dålig så lappar vi och lagar. Vi har skickat iväg prover på puts och den gamla kalkfärgen på analys för att få svar på vilka material vi ska använda oss av. Vi vill ju att puts och den nya färgen ska sitta kvar, säger Leif och förklarar att väggar och tak kommer att målas i en kulör som ger ett varmare intryck än den tidigare.

Leif och Anders fick också frågor om den målning som upptäcktes vid rivningen av lättbetongblocken. Målningen - på väggen till vänster om predikstolen - är medeltida och nu klurar länsantikvarien på hur den ska tas om hand.
- Det kan bli fråga om en restaurering eller att vi putsar över den, ingen vet i dagsläget, säger Leif.

Gapskullen var många av besökarna nyfikna på. Den har varit igenmurad, och än så länge har endast ett hål tagits upp.
- Detta för att vi ska kunna krypa in och undersöka i vilket skick väggarna är. Vi hoppas kunna bevara de gamla väggarnas puts som är i från tidigt 1700-tal, men inte heller det är riktigt klart ännu.

Renoveringen av Gagnefs kyrka är en stor sak, tycker Leif Sund:
- Det är en spännande sak att få vara med om för oss alla här i bygden.