Foto: Magnus Aronson/IKON

Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet & Församlingsråden

Här hittar du våra förtroendevalda. Kyrkorådet är gemensamt för våra tre församlingar. Varje enskild församling har ett eget församlingsråd som ska utveckla gudstjänst- och församlingsliv.