Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet & Församlingsråden

Här hittar du våra förtroendevalda. Kyrkorådet är gemensamt för våra tre församlingar. Varje enskild församling har ett eget församlingsråd som ska utveckla gudstjänst- och församlingsliv.