Foto: Magnus Aronson/IKON

Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet & Församlingsråden

Här hittar du våra förtroendevalda. Kyrkorådet är gemensamt för våra tre församlingar. Varje enskild församling har ett eget församlingsråd som ska utveckla gudstjänst- och församlingsliv.

Så styrs Svenska kyrkan

Här hittar du information om Svenska kyrkans politiska organisation

Församlingsråden 2022-2025

Varje församling har sitt eget församlingsråd. Här hittar du ledamöterna i respektive råd.