Foto: Magnus Aronson

Kyrkofullmäktige 2022-2025

Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden 2022-01-01 - 2025-12-31

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Ledamöter:
Alf Johansson
Irene Homman
Jennie Nises
Maria Olsson
Yvonne Sonesson


Samling för kyrkan inom Gagnefs pastorat

Ledamöter:
Janne Wiklund, ordförande

Ari Vähäjylkkä

Birgitta Ihlis

Janina Kariniemi

Anette Kotilainen

Annica Roos

Margareta Guinard

Björn Kruse

Lars Svensson

Lennarth Karlhager

Ann Målare

Åke Lundsjö

Gun Sjönneby

Barbro Wallin

Liselott Lindström

Gustav Wallheden

Therese Pettersen

 

Ersättare:
Barbro Pettersen

Anna Eriksson

Ingrid Franzon

Börje Liss

Festmässa i Gagnef

Söndagen 10/2 hade vi celebert besök i form av vår biskop Mikael Mogren. Biskopen deltog i en vacker och stämningsfull mässa, som sen följdes av uppläsning av biskopens tal som avslutning på den visitation som genomförts i Gagnefs pastorat

Protokoll Kyrkofullmäktige

Här hittar du protokollen från Kyrkofullmäktiges senaste sammanträde. Protokoll från Kyrkoråd och Kyrkorådets arbetsutskott finns att läsa i Gagnefs församlingshem.