Foto: Madelen Zander /Ikon

Kollekt

Var hamnar pengarna du ger i kollekt?

Swisha Kollekten 


Gagnefs Församling         123 617 28 11
Mockfjärds Församling    123 000 82 35
Floda Församling              123 615 59 49

Rikskollekt
Rikskollekter tas upp i landets alla församlingar till samma ändamål och samma dag. Det är kyrkostyrelsen som beslutar om när rikskollekter ska tas upp och för vilka ändamål.

Stiftskollekt
Stiftskollekt tas i stiftets alla församlingar till samma ändamål och samma dag. Det är domkapitlet i respektive stift som beslutar om när stiftskollekter ska tas upp och för vilka ändamål. 

Församlingskollekt
De helg- och söndagar då varken riks- eller stiftskollekt tas ut beslutar respektive församling till vilka ändamål församlingskollekt tas upp.