Allhelgonahelgen stundar.
Foto: Josefin Casteryd

Gravskötsel

Behöver du hjälp att sköta graven? Din församling kan stå till tjänst med skötsel och plantering vår, sommar och höst.

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder skötsel och plantering som en tjänst till alla gravrättsinnehavare. Det är du som gravrättsinnehavare som ansvarar för att gravplatsen ser vårdad och fin ut. Har du ont om tid eller svårt att själv ansvara för skötseln kan det vara en bra idé att köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen. Observera att sista beställningsdag för årets (2024) skötselavtal är den 31 mars

Våra tjänster