Gravskötsel

Behöver du hjälp att sköta graven? Din församling kan stå till tjänst med skötsel och plantering vår, sommar och höst.

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder skötsel och plantering som en tjänst till alla gravrättsinnehavare. Det är du som gravrättsinnehavare som ansvarar för att gravplatsen ser vårdad och fin ut. Har du ont om tid eller svårt att själv ansvara för skötseln kan det vara en bra idé att köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen. Observera att sista beställningsdag för årets (2020) skötselavtal är den 31 mars.

Taxa för skötsel och plantering Gagnef, Mockfjärd och Floda kyrkogårdar under år 2020                                                                                                

Alternativ 1:

Skötsel och plantering                                                     1 097 kr/år

 Skötsel: vårgrävning av rabatt, gräsklippning, trimning, ogräsrensning, putsning och borttagning av vissna blommor, gödsling och jordpåfyllning vid behov, vattning, justering av gravvård, (i justeringen ingår endast enkel åtgärd av gravvård.)

Plantering: vårblommor, sommarblommor, höstljung.

Grundskötseltaxa ingår i priset.

 

Alternativ 2:

 Enbart skötsel av hela gravplatsen                                     678 kr/år

Grundskötseltaxa ingår i priset

 

Alternativ 3:

Grundskötselavgift för gräsklippning och trimning av hela gravplatsen                      275 kr/år

 Alternativ 4: Anhöriga sköter hela gravplatsen själva, inklusive klippning av gräs på gravplatsen, putsning av gräs runt gravvård och stenram, borttagning av vissna blommor.    Ingen kostnad.

 

Alternativ 5:

Anhöriga återlämnar gravrätten.   Ingen kostnad 

 
Gravskötselavtal läggs upp på ett år med automatisk förlängning med ett år i taget om det ej sägs upp.

 Inga flerårsavtal förlängs eller nytecknas.

Kontakta vår kyrkogårdsexpedition 0241-620 20

måndag - torsdag 13.00-15.00

eller mejla vår kyrkogårdsföreståndare e-post till Åsa Hampgård