Fundera och planera

Det finns mycket att berätta om dopet och om det som kretsar kring dopet. Här väljer du vad du vill veta mer om.

För att det ska räknas som ett dop i Svenska kyrkan ska prästen ta rent vatten över personens huvud tre gånger och säga: Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. 

Det kostar ingenting att bli döpt eller att låta döpa sitt barn. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår. 

Håll nere övriga kostnader 

Så här kan du hålla nere kostnaderna runt omkring dopet: 

  • Låna dopklänning av församlingen eller av vänner. 
  • Låna församlingshemmet, om du vill ha ett efterföljande dopkalas. 
  • Du behöver inte bjuda på mat. Ett enkelt fika räcker – det är ju att träffas och vara glada tillsammans som är det viktiga. Kanske kan du få hjälp av någon som står dig nära att baka bullar, kakor eller en tårta. 

Nej det behöver man inte. Det är en gammal tradition att bära vit klädsel vid dop. Redan i de allra första kristna församlingarna var de döpta klädda i vita kläder. Kontakta expetionen om du vill låna församlingens dopklänning. 

Ja, ur kyrkans perspektiv är det stor skillnad. Dop är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Vid dop bekräftas att man ingår i en större gemenskap: församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj. Dopet är inte en namngivningsceremoni, men namnet spelar en central roll. Namnet är viktigt, eftersom den som döps inte är anonym. Det är just denna människa som döps, den unika individen. 

Dopet är en gåva. Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet. Dopet innebär att få leva i förlåtelse, och vara välsignad. Att döpas innebär att bli en del av Jesu liv, död och uppståndelse.  

Att vara fadder är samma sak som att vara gudmor eller gudfar, det är bara olika ord. För enkelhetens skull använder vi här ordet fadder. 

Som förälder väljer du om ditt barn ska ha en, flera eller ingen fadder. Till fadder kan du välja en person som du har förtroende för, kanske en släkting eller en nära vän.   

Fadderns uppgift är att finnas där under uppväxten, och kanske längre än så. En fadder kan be för barnet och berätta för det om att Gud finns med i livet, vad som än händer. 

Faddern behöver vara – eller bli – döpt  

Den som är fadder ska själv vara döpt, men måste inte vara medlem i Svenska kyrkan. Och om personen är odöpt kan hen också döpas. 

Under småbarnsåren kan det kännas övermäktigt att ställa till med kalas eller att över huvud taget planera för ett dop. Eller så är det bara inte din grej att planera. Då kan det vara bra att veta att det enda som behövs för ett barndop är 

  • ett barn 
  • en eller två vårdnadshavare 
  • en präst. 

Dopet kan ske i kyrkan eller hemma, i största enkelhet. Drick en kopp kaffe och låt dopljuset, som barnet fick vid dopet, lysa upp stunden. 

Ser du dopet som ett tillfälle då ni firar att ni har bildat familj? Om ni föräldrar inte redan är gifta kan ni prata med prästen om att gifta er vid samma tillfälle.  

En del föräldrar är tveksamma att döpa ett litet barn, eftersom det lilla barnet själv inte kan ta ställning till om det tror på Gud. 

Men barnet förbinder sig inte till något i dopet. Det som händer är att prästen uttalar löftet från Gud, om att finnas för barnet, alla dagar hela livet. Det lilla barnet förstår förstås inte vad som händer och sägs, men året då barnet fyller 14 kommer hen att få en inbjudan från Svenska kyrkan om att bli konfirmerad. 

Under tiden som konfirmand får barnet lära sig mer om Gud och om livet. Och vid konfirmationsgudstjänsten kan barnet välja att bekräfta sitt dop – tacka ja till löftet från Gud. 

Låt oss hålla kontakten 

Om du ändå är fast besluten om att barnet själv ska välja om hen vill döpas längre fram, kan du anmäla ditt barn som medlem i kyrkan. Då kan församlingen skicka information om och bjuda in till barnverksamhet, samt påminna om dopet när det närmar sig konfirmation. 

Boka dop eller ta reda på mer

Fyll i ett formulär eller kontakta församlingen direkt. Telefon 0241-610 12 måndag-torsdag 12.30-15.30. E-post gagnef.pastorat@svenskakyrkan.se.

Dop - anmäl ditt intresse