Församlingsråden 2022-2025

Varje församling har sitt eget församlingsråd. Här hittar du ledamöterna i respektive råd.

Gagnefs församlingsråd

Lennarth Karlhager 070-767 85 62
Inger Kumm 070-251 17 52
Ann Målare 073-738 78 83
Tina Pärsson 073-738 63 60
Riitta-Maija Tammilehto 070-592 29 48
Ingela Österlund 070-856 94 47
Eva Östling
Åke Lundsjö, 070-837 66 18
Biörn Källman, 070-564 86 50
Ulrica Wärnfeldt Wikman, 070-654 22 47
Margareta Carlenius, 0241-615 30 margareta.carlenius@svenskakyrkan.se

Mockfjärds församlingsråd

Ari Vähäjylkkä 073-827 82 45
Ulla Lindblad-Ossendorf, 070-327 96 34
Ann Jenei
Elisabet Bing

Irene Homman
Timo Löppönen, 0241-200 47 timo.lopponen@svenskakyrkan.se

Floda församlingsråd

Barbro Wallin, 070-576 48 09
Marit Andersson, 073-512 29 02
Maria Redhe, 070-225 06 90
Jennie Nises, 073-774 75 44
Maj Zetterqvist, 070-675 48 58
Jenny Hedberg , 073-968 88 34
Therese Pettersen, 073-525 98 57
Annica Roos, 073-822 22 97
Christina Dalberg, 0241-220 08 christina.dalberg@svenskakyrkan.se