Änglar utanför Floda kyrka.
Foto: Charlotta Rådman Frans

Floda församling

Dalarnas Lustgård, enligt Linné.

50 års-jubilerande konfirmander

1969 års konfirmander träffades till gudstjänst i Floda kyrka på pingstdagen.

Avslutning för barnverksamheten i Floda församling

Måndagen 20/5 avslutades barnverksamheten för Floda församling i strålande solsken vid Prästbuo i Björbo.

Församlingsexpeditionen i Dala-Floda

Expeditionen är stängd.


Besökare hänvisas till pastoratsexpeditionen i Gagnefs kyrkby
tel. 0241-610 12.

Vid akuta ärenden hänvisas till kyrkoherde Margareta Carlenius
tel. 0241-615 30.

Postadress:
Kyrkbyvägen 2, 786 95 Dala-Floda
Hitta hit Karta


Församlingshemmet

Besöksadress/postadress:
Kyrkbyvägen 17, 786 95Dala-Floda
Hitta hit Karta


Björbo lillkyrka

Besöksadress/postadress:
Liljevägen 2, 785 45 Björbo
Hitta hit Karta


Kontakt:

Samordnare: Christina Dalberg, präst, 070-352 96 50

Diakoniassistent. Carina ”Tulli” Liss, 0241-230 32 alt. 073-042 08 19

Floda kyrka

År 2006 utkom en beskrivning av Floda kyrka författad av Sune Garmo, tidigare kontraktsprost i Rättvik. Här kan du läsa ett utdrag ur skriften.

Du kan swisha din kollekt

Att vi går mot ett "kontantlöst samhälle märks även vid våra gudstjänster. De av oss som sällan har kontanter på sig har nu möjlighet att skicka pengar via swish i sina mobiltelefoner.

Skicka till: 123 615 59 49

Detta swishnummer gäller för kollekt inom Floda församling.

Tack för din gåva!