Foto: Sara Eriksson

Familjegudstjänst i Mockfjärd

45 personer trotsade snövädret för att besöka familjegudstjänsten i Mockfjärds kyrka.

Barn- och ungdomskörerna sjöng vackra sånger! Foto: Sara Eriksson

Trots ett ihärdigt snöande så hade 45 personer letat sig till Mockfjärds kyrka för familjegudstjänst. Besökarna fick uppleva en hel del sång och musik från barn- och ungdomskörerna under ledning av kantor Anna-Karin Lisell. Gudstjänsten leddes av Timo Löppönen, tjänstgörande vaktmästare var Sara Eriksson och Jonna Classon, kyrkvärd var Lars Bing.

Efter gudstjänsten samlades alla i församlingsgården där barn- och ungdomsledarna Helen Sörling och Clas Pettersen hade ordnat med korv med bröd, saft och kaffe med kaka.