Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Diakoni, mission & internationellt arbete

Läs mer om tre av Svenska kyrkans viktigaste uppgifter.