Foto: Magnus Aronson

Bibelsamtalsgrupp i Mockfjärd

Vi träffas i församlingsgården.

Bibelsamtalsgruppen i Mockfjärd samlas en gång i månaden på onsdagar klockan 19.00 till cirka 20.45.

Kvällen börjar med en kort andakt som prästen Timo Löppönen håller i. Därefter läser vi av någon bibelbok och samtalar om den. Timo försöker ge en relevant bakgrundsinformation om den aktuella texten. Vi brukar läsa två kapitel varje kväll tills hela bibelboken är genomläst. Samtalen brukar vara aktiva och intressanta. Alla ”sidospår” och tankar är tillåtna. Respekten gentemot varandras tankar är en självklarhet.

Under kvällen hålls en kaffestund. Deltagarna turas om att ta med sig kaffebröd. Timo brygger kaffet och tar hand om disken efteråt.

Ring eller mejla Timo om du är intresserad av att vara med tel. 0241-200 47 timo.lopponen@svenskakyrkan.se