Foto: Charlotta Rådman Frans

Barn & Unga

Barnverksamhet i Gagnefs pastorat

Välkomna till oss på barnverksamheten!

Riddardubbning i Floda församling 2015.

Barn & Unga i Floda - Björbo

Här finner du mer information om vår barn- och ungdomsverksamhet.

Barn & Unga i Gagnef

Här finner du mer information om vår barn- och ungdomsverksamhet i Gagnefs församling.

Barn & Unga i Mockfjärd

Här hittar du mer information om barn-och ungdomsverksamheten i Mockfjärds församling

Riddarsköldar.

Riddarskola

Svenska kyrkans Riddarskola finns i alla våra församlingar. Prästen Timo Löppönen berättar om Riddarskolan i Mockfjärd.

Konfirmation

Inte som du tror!

Projekt till stöd till barn med NPF

Gagnefs pastorat driver tillsammans med Västerås stift ett projekt för barn med neuropsykiatriska funktionshinder.

Barn- och ungdomskör i Mockfjärd

En solig hälsning från barn- och ungdomskörerna i Mockfjärd i samband med våravslutningen!