Allmän information och svar på vanliga frågor om gravrätten

GRAVRÄTT

Vad är gravrätt?
Gravrätt är rätten till en gravplats på en kyrkogård, som upplåts för en bestämd tid. Rätten till en gravplats i 25 år från gravsättningen betalas genom begravningsavgiften. Gravrätt innebär inte skötsel av gravrabatten eller förankring av gravsten.

Måste det finnas en gravrättsinnehavare?
Enligt begravningslagen så måste varje gravplats ha minst en levande gravrättsinnehavare. Detta beroende på att det finns både rättigheter och skyldigheter för gravrättsinnehavaren t ex rätten att bestämma över gravvården, gravens utsmyckning men också skyldigheten att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick vilket även innefattar att gravvården är säker. Man kan vara flera gravrättsinnehavare på en gravplats och dela på ansvaret. En gravrättsinnehavare kan välja om man vill överlåta gravrätten till någon annan eller om man vill lämna tillbaka gravrätten till kyrkogårdsförvaltningen.

Ingår skötsel av gravrabatt och förankring av gravvården i gravrätten? 
Nej. Kyrkogårdsförvaltningen har tre olika skötselalternativ som man kan beställa och som faktureras beställaren.

Kan man gravsätta fler i graven? 
Det finns angivet på gravbrevet hur många kistor eller urnor som gravrätten är upplåten för. De vanligaste kistgravarna tillåter 2, 4 eller 6 kistor samt minst 9 urnor. Gravrättsinnehavaren bestämmer vem som får gravsättas i graven. Vid varje gravsättning förlängs gravrättstiden med 25 år från gravsättningstillfället.

Vad händer när gravrättstiden tar slut? 
När gravrättstiden tar slut så kan man förnya gravrätten mot en administrativ avgift som i Gagnefs pastorat för närvarande är 1454 kr för 25 års gravrättstid för urngravar, askgravar och kistgravar.

Om man inte vill betala förnyelseavgiften så anses graven återlämnad.

Kan man återlämna en grav innan gravrättstiden har tagit slut? 
Det går att lämna tillbaka en grav när som helst under gravrättstiden.

Vad händer när en grav återlämnas? 
När en grav återlämnas så har gravrättsinnehavaren inget ansvar för graven längre och har heller ingen rättighet att bestämma över vad som händer med graven. Rätten att bestämma vad som händer med gravplatsen har återgått till kyrkogårdsförvaltningen. Det råder alltid gravfrid minst 25 år från senaste gravsättning, det innebär att graven får vara ifred åtminstone till den tiden har gått. Oftast så tar man bort gravvården (stenen eller korset) så att graven görs anonym.

En återlämnad grav kan upplåtas igen till någon som inte alls har en anknytning till tidigare gravsatta och då blir det en ny gravrätt på den gravplatsen. Nya gravsättningar kan då göras.

Vad händer med gravvården när en grav återlämnas?
Gravrättsinnehavaren har rättigheten att välja om man själv vill ta hand om gravvården (sten, kors mm) och då ska det plockas bort inom 6 månader från återlämnandet. Om gravrättsinnehavaren inte vill ta bort gravvården så kommer kyrkogårdsförvaltningen att fotografera den och vid tillfälle ta bort gravvården från gravplatsen. Bortplockningen sker vid tillfälle som kyrkogårdsförvaltningen väljer, oftast i samråd med antikvarie och länsstyrelsen. Om gravvården lämnas kvar sås eventuell rabatt igen så att det växer gräs fram till stenen (korset etc). Om en gravvård blir klassad som kulturhistoriskt intressant (det görs av antikvariskt kunnig tillsammans med länsstyrelsen) och värd att bevara för framtiden så kan det bli så att den får finnas kvar för evigt. 

Kan man ångra sig om man har lämnat tillbaka en gravplats?
I de fall där graven redan har hunnit upplåtas på nytt till någon annan för gravsättning så går det inte att få tillbaka gravplatsen.

Om graven fortfarande är ledig så finns möjligheten, man får dock vara beredd på att det kan tillkomma vissa kostnader. 

GRAVPLATSTYPER PÅ VÅRA TRE KYRKOGÅRDAR

Kistgrav - upplåts med 25 års gravrätt
Finns på alla våra kyrkogårdar i pastoratet i olika storlekar.

I en kistgrav gravsätts kistor men även urnor kan gravsättas i en kistgrav. Kistgraven kan vara avsedd för en eller flera kistor och det framgår av gravboken. Antal urnor som kan gravsättas i kistgraven varierar beroende på gravplatsens storlek.

Urngrav - upplåts med 25 års gravrätt
Finns på alla våra kyrkogårdar.

I urngraven kan bara urnor gravsättas och är vanligtvis avsedd för 9 urnor.

Askgravplatsen - upplåts med 25 års gravrätt
Finns på alla våra kyrkogårdar.

Askgravplatsen är avsedd för askan efter två avlidna.

Vid gravsättning i en askgravplats så får anhöriga vara med.

 Minneslund - ingen gravrätt – inget ansvar eller bestämmanderätt för de anhöriga
Finns på alla våra kyrkogårdar.

Minneslunden är ett anonymt gravskick där anhöriga inte får närvara vid gravsättningen utan får bara ett meddelande att gravsättningen har skett.

Gravsättning i minneslunden görs 2 - 3 ggr/år under sommaren.