Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne Besöksadress: Mariagården, 82632 Söderhamn Postadress: Box 10, 82621 Söderhamn Telefon:+46(270)426500 E-post till Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ideella medarbetare - frivilligt engagemang

I Söderhamn-Sandarne församling arbetar många ideellt engagerade medarbetare. Och det finns plats för fler.

Vi människor är skapta för gemenskap och delaktighet.
Det gäller hela vårt liv – i skolan, på arbetsplatsen och i kyrkan.

Vi är utrustade med personliga egenskaper och talanger som vi har till uppgift att förvalta.

Vi bör låta allt det vi är och har i egenskaper och gåvor komma till användning i livet. Då kan vi slå ut i full blom!

Så frågan är: Vad vill och kan du dela med dig av här i församlingen?

Liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra.

Romarbrevet 12:4-8

Ideella medarbetare finns redan med i bland annat

  • Undervisning i svenska för asylsökande
  • Servering av kyrkkaffe vid gudstjänster i Ulrika Eleonora kyrka, soppluncher i Östanbo bönhus
  • Drama för förskolor och skolor
  • Ledaruppdrag i barn, konfirmand och vuxen grupper

Egna idéer?

Har du egna förslag på vad som intresserar dig och som passar in i församlingarnas olika verksamhet, kontakta oss via samordnaren för ideellt medarbetarskap

Uppdragen varierar både i tid och innehåll, som ideell medarbetare hoppas vi att du ska få glädje och gemenskap, uppleva dig behövd och uppskattad, vara med och utveckla våra församlingar.

Tillsammans är vi levande stenar som bygger kyrkan.

 

Kontaktperson/samordnare för ideellt medarbetarskap:

Christina Hedin

Christina Hedin

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Anställd, Församlingspedagog

Mer om Christina Hedin

Församlingspedagog

Här kan du göra en intresseanmälan för ideella uppdrag.