Foto: Magnus Aronson /IKON

Ideella medarbetare - frivilligt engagemang

I Söderhamn-Sandarne församling arbetar många ideellt engagerade medarbetare. Och det finns plats för fler.

Vi människor är skapta för gemenskap och delaktighet.
Det gäller hela vårt liv – i skolan, på arbetsplatsen och i kyrkan.

Vi är utrustade med personliga egenskaper och talanger som vi har till uppgift att förvalta.

Vi bör låta allt det vi är och har i egenskaper och gåvor komma till användning i livet. Då kan vi slå ut i full blom!

Så frågan är: Vad vill och kan du dela med dig av här i församlingen?

Liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra.

Romarbrevet 12:4-8

Ideella medarbetare finns redan med i bland annat

  • Undervisning i svenska för asylsökande
  • Servering av kyrkkaffe vid gudstjänster i Ulrika Eleonora kyrka, soppluncher i Östanbo bönhus
  • Drama för förskolor och skolor
  • Ledaruppdrag i barn, konfirmand och vuxen grupper

Egna idéer?

Har du egna förslag på vad som intresserar dig och som passar in i församlingarnas olika verksamhet, kontakta oss via samordnaren för ideellt medarbetarskap

Uppdragen varierar både i tid och innehåll, som ideell medarbetare hoppas vi att du ska få glädje och gemenskap, uppleva dig behövd och uppskattad, vara med och utveckla våra församlingar.

Tillsammans är vi levande stenar som bygger kyrkan.

 

Gör en intresseanmälan för ideella uppdrag.