Väntjänsten

Har du tid över för andra? Vill du vara ”guldkanten i vardagen” för en medmänniska? Väntjänsten behöver både män och kvinnor – välkommen du också!

Under 2010 startades en väntjänstgrupp i Fryksände församling. Den består idag av ca 12 personer. Uppdraget är både av social och av praktisk natur. Det kan t.ex. handla om att vara:

• någon att prata och dricka kaffe med
• någon som läser högt ur tidningen eller en bok
• någon som följer med till sjukhuset, affären eller kyrkan
• någon som följer med ut på promenad
• någon som byter en glödlampa, en säkring eller batteriet i brandvarnaren
• någon som pysslar lite i trädgården

Vad gruppen faktiskt gör beror på vad som efterfrågas och vad gruppens medlemmar kan erbjuda. Väntjänsten kompletterar hemtjänsten och utför därför insatser som inte hemtjänsten kan ge. Tjänsten är gratis, men den som ställer upp ska inte ha några egna utlägg.

Om du vill använda dig av Väntjänsten
eller om du vill vara med i gruppen;


Kontakta diakon Eva Bonander, tel. 0560-272 09