Val av gravplats

I Fryksände pastorat finns fyra olika gravtyper: grav för kista, grav för urna samt minneslund och askgravlund.

Gravplats

Kist- och urngravar är markerade och kan förses med en gravvård.
Askgravlunden markeras med en natursten som tillhandahålls av kyrkogårdsförvaltningen. Egen gravsten får inte sättas upp.
Minneslunden är ett gravområde där askan efter den avlidne sätts ner anonymt. Anhöriga får inte närvara vid gravsättningen i minneslund och ingen enskild gravvård får sättas upp.

Kremering
Vid vald kremering lämnas kistan kvar i kyrkan/kapellet efter begravningsgudstjänsten.

Gravsättning
Gravsättning betyder att en kista eller urna sätts ner i graven. Gravsättning av en kista sker vanligen i samband med begravningsgudstjänsten. En urna gravsätts senast ett år efter kremeringen, ofta med en kort andakt för de anhöriga. Gravsättningen kan också ske genom kyrkogårdsförvaltningens försorg utan att de anhöriga är närvarande. Gravsättning av aska i minneslund sker anonymt, eftersom den exakta platsen skall vara okänd.

 

Spridning av askan
För att sprida askan (till exempel över havet eller naturmark) krävs tillstånd från Länsstyrelsen. De anhöriga får själva ordna tillstånd och verkställande, i regel genom begravningsbyrån.

 

Begravning på annan ort
Om begravning önskas på annan ort i Sverige än där den avlidne var folkbokförd, vänligen kontakta kyrkogårdsförvaltningen.