Sopplunch

Sopplunch serveras i Fryksände församlingshem efter lunchmusiken varannan tisdag ojämna veckor kl. 12.30.