Skötsel av graven

Som anhörig kan du välja att antingen själv sköta graven eller köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen.

I grundskötseln ingår vår- och höststädning, byte av jord i empirilådor, vattning, putsning och rensning av rabatt, beskäring av växter.

För plantering tillkommer en kostnad liksom för lösa blommor på graven och smyckning inför Allhelgonahelgen.

Grund för kontrakt:
Sommarplantering

Tidsperiod: 
• 1-årskontrakt - löpande kontrakt som faktureras varje år.
• ”S L P R” - ”Så länge pengarna räcker”. En större summa sätts in (minst 4000 kr).

Tvättning av sten
För tvättning av gravsten, kontakta kyrkogårdsförvaltningen.