Så här jobbar vi

Under året har vi olika uppgifter som ska skötas på våra kyrkogårdar.

Januari - april 
- Snöröjning och grusning vid behov.
- Faktura på årsskötsel skickas ut i februari.
- Utbildning och kurser.
- Service och underhåll på maskiner, utrustning och parkbänkar.

Från maj 
- Vårstädning på kyrkogårdarna. Granris och ljus tas bort på samtliga gravar.
- Byte av jord i empirilådor.
- Skötsel av gräs- och grusytor. Grundskötsel utförs. Vattenkannor, verktyg och parkbänkar ställs ut.

Juni-september 
- Under juni månad planteras sommarblommorna. Klart till midsommar.
- Grundskötsel utförs.
- Skötsel av gräs- och grusytor.

September - november
- Sommarblommorna tas bort.
- Skötsel av gräs- och grusytor.
- Granris och beställda vinterkransar läggs ut till Allhelgonahelgen.
- Lövuppsamling.

December 
- Snöröjning och grusning vid behov.
- Service och underhåll på maskiner, utrustning och parkbänkar.